BİZ KİMİZ?

Vizyon

Ambarlı Limanı, gelecek yıllar boyunca planlanan alanlar üzerinde genişleyecek ve teknolojik yatırımlar ile gelişecektir. Artacak olan, nakliye, limana bağlantılı olan şirket adedi ile ALTAŞ'ın uzmanlaşmış olan bilgi ve hizmetlerine daha büyük talep olacaktır. Bu gelişmeler ise, sadece Ambarlı Limanı için değil Ülkemizin gelişmesi için de önemlidir. Ancak, ALTAŞ bu gelişimlerin kolay olmayacağının bilincindedir. Genişlemeyi, gelişmeyi sağlamak, seçimler yapmayı ifade eder. Kalite ise, bu seçenekleri yapmakta anahtardır.

GELECEĞE ÜÇ OBJEKTİF;
  • Liman ve endüstriyel kompleksin uluslararası rekabetçi konumunu güçlendirmek;
  • Şehir ve bölgenin ekonomik yapısını kuvvetlendirmeye yardım etmek;
  • Daha iyi yaşam alanı ve çevre için katkıda bulunmak
AMBARLI LİMANININ GÖRÜŞÜNÜN ÖNEMLİ BİLEŞENLERİ ARASINDA;
  • Limanın fiziki durumu ve teknolojinin imkanları dahilinde denize doğru uzamasını sağlamak,
  • Limanı, şehir, yerleşim alanı ve çalışma ortamı ile bir araya getirerek şehir limanı oluşturmak;
  • Denizyolu, demiryolu ve daha etkin karayolu ile limanın erişilebilirliğini geliştirmek;
  • Mevcut hizmetleri kuvvetlendirmek için yaratıcı çözümler bulmak.