En Güncel

Faaliyetlerimiz

  • Acil Durum Planı hazırlanması ve sorumluluklar
  • Bakım ve onarım, Limanın temizliği ve evsel katı atıkların toplanması
  • Genel Yönetim ve Koordinasyon
  • Liman Güvenliği, ISPS Kod ve RSO faaliyetleri
  • AFAD'ın verdiği Jeolojik görevler
  • Kamu kurumlarına verilen hizmetler
  • İtfaiye, Ambulans ve İSG Hizmetleri
  • Liman ortak altyapı ve imar planı çalışmaları
Altaş Acil Eylem Tatbikatı
Altaş Deniz Acil Müdahele
Altaş Liman Güvenliği
Altaş Plaka Okuma Sistemi
Altaş Çöp Toplama Hizmeti
Altaş Forklift
Altaş Müdahele Aracı
Altaş Süpürme Kamyonu
Altaş Kroki